voleybol nasil oynanir Için 5-İkinci Trick

“Sen i§gi misin âdeta?” diyor Zehra da. Tuncer abinin bizim aramizda ona verdigi onderligi biri elinden kapiverecekmi§ kabil.

§imdi size birazcik Ali Maharetli’yi anlatmaliyim hocam. Qunku onunde ahir ona ba§vurmak zorunda kalacagim.

gatallar ve kopuklu §zenci e§liginde taam bu kalabaligi ikide bir varligindan ku§kuya du§urmemek igin Tezel’den ba§ka olsa olsa bir de kendime, ya, en ahir bir de kendime bir kadeh igki alabilirim.

Be§ alti yil once uluslararasi bir toplantida bulunmak uzere gittigim Tokyo. Toplantilarin turistik programi. Qe§itli ulkelerden kirk be§ delege bir otobusun igindeyiz. Otobuste bize gevreyi tanitan Japon kizin sesi: Sayin delegeler, §imdi ustunden gegtigimiz nehrin yoz Sumida.

Butun mitinglerimizde, boykotlarimizda Ahmet’i omuzba§imda gorurum. Elimi sikmak istemi§ti bir misil, sonuç gekmi§tim. Bana elini uzattigini ya arkada§larim gordulerse, diye de gok korkmu§tum. Elimi sikacak derece yakinim oldugunu bilmelerini istemezdim. Ali Sanatkâr’nin en derin yarasina, o aciya ilgisiz eğleşmek ise hig elimde degildi.

“Ben dogrusu, en gok nerden bulacagini heves ettim yalnız, kendisini kagakgi filan sanmayayim niteleyerek olacak, henüz ben sormadan alni agik hesabini verdi.

Her yanimdan terler bo§aniyor. Yanimdan gegen sarho§ bir delikanli, adam hakkıyla sarho§lami§, sanarak bakiyor bana. Kendimi toplamama da firsat birakmadan ustume mevrut bu delikanli ki?

i§in dogrusu, ben tam nikah saati orada olacak bir ugaga da binebilirdim. Otobusten ini§le temiz§am saati arasindaki çağ pargasini da aradan gikarabilirdim.

Ahmet’e bu sarho§ halinde ve kendim bile dayanıklı ayik olmayarak ‘Sen kendini kurtar aslanim’ demem §u an gok gulung kagacak. Kotu bir gorba bu. Burnumu siteye gidelim tikasam, gozumu yumsam da, yenilip yutulamayacak bir gorba.

Ali Cambaz’yi tanimanizi isterdim. Onu taniyanlarin insanimiza guveni artar. Ali Becerikli’yi taniyan igin, halkini sevmek soyut bir §ey olmaktan gikar. Ona duydugum saygi ve guven, halkima duydugum guven ve saygiyla ozde§le§mi§tir.

Yirmi yillik kayinvalideme yakin gelmemeye ozen gostererek igki tepsisini ikinci bir düş i§igi gibi dola§tirmaya ba§layan garsona yakla§hamur gali§iyorum. Ayrica mütekait miralay Erturk’le karisi Gonul’e de -artik milimi milimine raf di§i, safdi§ilar- yalnız §imdiden rastlamamam, kendimi onlarin aklina getirmemem de gerekiyor.

Illet ellerini ugu§turuyor âdeta? ingiltere, Fransa ya da isvigre’lerde kıraat kapilari Sitelerdeki marangoz gocuklarina hep kapali mi kalacak?

Dogrulunca yeniden ilhan’in sesini i§itiyorum. Tezel’i yalniz sanip yanma gelmeye yeni baştan gabalayan Erturk’u omzundan yakalami§:

Ben muslugu agarken di§arda âdeta yeniden borular galiniyordu. Trampetler vuruluyordu. Asansorun onunde ko§u§an göl ayağı sesleri, blog adresi saygili selen tonlari... âdeta mahmuzlu gizmelerin §rak §rak birbirine vurulu§u.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “voleybol nasil oynanir Için 5-İkinci Trick”

Leave a Reply

Gravatar